Witaj Droga Czytelniczko!

Na stronie www.lifeinharmony.pl  nie tylko umieszczam inspirujące, pozytywne i pełne dobrej energii treści, ale  dbam także o Twoją prywatność i chronię Twoje dane osobowe. Twoje dane są gromadzone i przechowywane z należytą starannością.

W tym dokumencie zawarłam  najważniejsze zasady ochrony danych osobowych.

Zapraszam Cię do zapoznania się z nimi.

Korzystając z bloga i strony internetowej www.lifeinharmony.pl  akceptujesz poniższe warunki Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności, Polityka Cookies oraz polityka korzystania z newslettera określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników na stronie internetowej www.lifeinharmony.pl

Administratorem strony i danych osobowych jest Anna Miodyńska właścicielka bloga www.lifeinharmony.pl  zwana dalej Administratorem.

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: a.miodynska@gmail.com

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.lifeinharmony.pl  są bezpieczne i nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Data publikacji aktualnej Polityki prywatności znajduje się na dole strony.

DEFINICJE

„Administrator” – Anna Miodyńska prowadząca bloga www.lifeinharmony.pl

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa i blog autorstwa Anny Miodyńskiej znajdujące się pod adresem www.lifeinharmony.pl

„Cookies” – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.

„Newsletter” – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora,

„Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu zawarcia tej umowy Użytkownik zobowiązany jest wypełnić interaktywny formularz na Stronie, zaznaczyć odpowiednie zgody oraz dodatkowo potwierdzić zapis klikając w odpowiedni link w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Anna Miodyńska.
 2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na Stronie.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach na jakie wskazują formularze
 4. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowania mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas wizyty na Stronie zbierane są dane takie jak: adres IP użytkownika, typ przeglądarki, nazwa domeny itd. Te dane zbierane są automatycznie i służą do lepszego administrowania stroną, do celów analitycznych lub do ulepszania zawartości strony
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 6. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora.
 7. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres email: a.miodynska@gmail.com

10. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. Dane Użytkownika będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez niego zgody na takie przetwarzanie.

12. Podanie danych w celu realizacji usług i korzystania z materiałów znajdujących się na Stronie jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia tych usług i odebrania tych materiałów. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

13. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

14. Administrator przechowuje i chroni dane osobowe Użytkownika z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione.

15. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

16. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

– udzielona przez Użytkownika zgoda

– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

17. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

18.  Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

CEL PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 • kontaktu telefonicznego i/lub mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • komentowania na Stronie wpisów blogowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 • zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 • obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Anna Miodyńska – Life in Harmony na Facebooku,  grupy pod nazwą Harmonijki na Facebooku, konta w portalu Instagram pod nazwą Użytkownika anielski_przystanek i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 • w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ofertach Administratora  — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
 7. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

KORZYSTANIE Z USŁUG PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 • GetResponse (system do wysyłki newslettera), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984.  prowadzącą serwis pod adresem: www.getresponse.pl, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO. Administrator powierza podmiotowi GetResponse przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera, korzystania z systemu mailingowego, przechowywania danych osobowych
 • Biuro Rachunkowe IFIRMA SA Grabiszyńska 241 B 53-234 Wrocław NIP: 898-16-47-572 REGON: 931082394
  Nr KRS: 0000281947, z którym ma podpisaną umowę powierzenia danych osobowych
 • dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa NIP: 7010198361 Regon: 141998822 KRS: 0000336780 (przechowywanie danych osobowych na serwerze i obsługa domeny)
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – korzystanie z usług Google, w tym poczty e-mail
 • Płatność w systemie PayPal (tylko na klientów krajowych i z UE)realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449
 •  T-pay  Krajowy Integrator Płatności S.A.,plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora  np. pomocy: księgowej, informatycznej, prawnej, itd.
 • urzędom w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

FORMULARZE, KOMENTARZE, KONTAKT MAILOWY

 1. Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony

1.1        Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

1.2.        Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Anny Miodyńskiej. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

1.3.        Formularz zapisu na bezpłatny produkt – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania produktu i newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

2.    Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

3. Aby dodać  komentarz na blogu Użytkownik musi wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

3.1 Dane przekazane Administratorowi podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

3.2 Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie  danych z bazy.

3.3 W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

3.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

4. Kontaktując się za pomocą maila Użytkownik podaje dobrowolnie swój adres mailowy. Te dane są niezbędne, żeby nawiązać kontakt.

Dane Użytkownika w tym przypadku przetwarzane są w celu kontaktu z nim, a podstawą przetwarzania ich jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli  zgoda Użytkownika wynikające z zainicjowania kontaktu z Administratorem.  Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma  prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora.

 POLITYKA NEWSLETTERA

 1. Usługa Newsletter ma charakter informacyjny i jest świadczona bezpłatnie.
 2. W celu korzystania z Newslettera Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe (imię, adres e-mail) oraz zaakceptować Politykę prywatności i Politykę Cookies Strony.
 3. Usługa Newsletter zawierana jest poprzez dobrowolne wypełnienia aktywnego formularza na Stronie i podania adresu email i imienia. Administrator wykorzysta te dane w celu świadczenia usługi Newsletter.
 4. W celu zawarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest
  • wypełnić aktywny formularz Newsletter, zaznaczyć odpowiednie zgody, kliknąć w przycisk potwierdzający, potwierdzić drugi raz subskrypcję poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości email
  • zaakceptować Polityki prywatności i Polityki Cookies oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera
  • wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 5. Powyższe zgody są dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i świadczenia usługi.
 6. Powyższe zgody mogą być w każdej chwili cofnięte, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi newslettera
 7. Umowa Newslettera zawarta jest na czas nieokreślony. Moment jej zawarcia to kliknięcie w link aktywacyjny
 8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny o treści „rezygnacja” znajdujący się na dole każdego maila. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może także skontaktować się z Administratorem droga elektroniczną a.miodynska@gmail.com

SKLEP

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownik jest zobowiązany podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy Użytkownik zdecyduje się usunąć konto usunięte zostaną również dane w nim zawarte. Usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Użytkownika z wykorzystaniem konta.

Użytkownik może w każdej chwili sprostować dane zawarte w koncie. W każdej chwili może również podjąć decyzję o usunięciu konta. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz data i miejsce urodzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia.

Dane przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez Administratora przetwarzane w celach statystycznych.

W przypadku danych na  zamówieniach Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z bazy Administratora.

W stosunku do danych o zamówieniach Użytkownikowi  przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK

Administratorem danych osobowych Użytkowania  na stronie fanpage Anna Miodyńska – Life in Harmony oraz w grupie Harmonijki na Facebooku jest Anna Miodyńska.

Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą,
 • tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy.
 • komunikowania się z Użytkownikiem,
 • wchodzenia w interakcje,
 • kierowania do niego ofert.

Podstawą ich przetwarzania jest  zgoda Użytkownika, który dobrowolnie decyduje on na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 

W każdej chwili Użytkownik może przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie, co będzie skutkowac tym, że nie będzie miał już dostępu do żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Grupą/ Fanpage. 

Administrator widzi  dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszcza on na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grupy na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage lub Grupę Administratora, serwisowi IT,  jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej.  Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO. 

Zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka dane osobowe Użytkownika moga być przekazane do panstw trzecich.

INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administrator wykorzystuje na Stronie:

1.1   Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku.

Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc.  W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na  mojej witrynie, zaimplementowałam w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

1.2.  Kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowana szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

1.3  Wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, Pinterest, Youtube

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI i PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści przedstawione na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Anna Miodyńska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Anny Miodyńskiej. Autorka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wiedzy i wcześniejszej zgody.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich1 na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a)      dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony, b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony; c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony; d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Powyższe fragmenty polityki Cookies zostały zaczerpnięte ze strony  http://wszystkoociasteczkach.pl i są chronione prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Polityka Prywatności opublikowana dnia 24.05.2018 r.

ostatnia modyfikacja: 1.05.2021 r.